สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ทุกวันจันทร์

วันที่ 22 มีนาคม 2563 (เวลา 08.00 น.) นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมอบนโยบายข้อราชการในการดำเนินงาน ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เข้าแถว310863_๒๑๐๓๒๒_0_0_resize เข้าแถว310863_๒๑๐๓๒๒_0_1_resize เข้าแถว310863_๒๑๐๓๒๒_0_resize เข้าแถว310863_๒๑๐๓๒๒_1_resize เข้าแถว310863_๒๑๐๓๒๒_2_resize เข้าแถว310863_๒๑๐๓๒๒_3_resize เข้าแถว310863_๒๑๐๓๒๒_4_resize เข้าแถว310863_๒๑๐๓๒๒_resize

kornkanok

About kornkanok