การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันนี้เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมดำเนินการบริหารจัดการสอบตามแนวปฏิบัติการสอบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาให้ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่  24 มีนาคม  2564  ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 จำนวน 132 โรง สังกัด ตชด. จำนวน 2 โรง  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี  สพป.ตรัง เขต 1
34577_resize 115165_resize 115164_resize 115163_resize 115161_resize 115160_resize 115158_resize 115157_resize 115156_resize 115152_resize 115151_resize 115150_resize 115147_resize 115145_resize

kornkanok

About kornkanok