การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17  มีนาคม  2564  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และนางสาวสุทธิดา สรรเพชร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้,วัดน้ำผุด,บ้านหนองเรี้ย,บ้านเกาะปุด,บ้านห้วยเร็จ,บ้านนาป้อ,วัดสาริการาม,วัดนิคมประทีป และโรงเรียนมิตรภาพที่31 "วัดทุ่งหวัง" 
 34183_resize 34188_0_resize 34187_resize 34187_0_resize 34186_resize 34186_0_resize 34185_0_resize 34184_resize 34184_0_resize 34183_0_resize 34079_resize 34075_resize 34069_resize 34065_resize 34058_resize 34056_resize
              

kornkanok

About kornkanok