ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา" ในระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2564  ดูรายละเอียดได้ทาง  http://www.onec.go.th และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หมายเลข 026687123 ต่อ 13301315 และ 1313

kornkanok

About kornkanok