ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ของจังหวัดตรัง

- สรุปข้อมูลโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน ของจังหวัดตรัง

- รูปแบบเครือข่าย (Model) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป.ตรัง เขต 1

- สรุปรูปแบบ (Model) ลงพื้นที่จัดทำแผนผังอาคารละสิ่งปลูกสร้าง

- แผนที่โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ของจังหวัดตรัง

- เลขา กพฐ. นำเสนอโรงเรียนคุณภาพของชุมชนฯ 17 มีนาคม 2564

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน