รองเลขาธิการ กพฐ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายสนิท  แย้มเกษร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  และคณะทำงาน ร่วมสังเกตการณ์ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยภาพรวมของการจัดสอบโอเน็ตครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันของ ศบค. อย่างเคร่งครัด ซึ่งสนามสอบทุกแห่งมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี มีทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดระยะห่างที่เหมาะสม
การสอบ o-net_๒๑๐๓๑๕_0_0_resize การสอบ o-net_๒๑๐๓๑๕_0_1_resize การสอบ o-net_๒๑๐๓๑๕_0_resize การสอบ o-net_๒๑๐๓๑๕_9_resize การสอบ o-net_๒๑๐๓๑๕_26_resize การสอบ o-net_๒๑๐๓๑๕_31_resize การสอบ o-net_๒๑๐๓๑๕_35_resize การสอบ o-net_๒๑๐๓๑๕_44_resize การสอบ o-net_๒๑๐๓๑๕_45_resize การสอบ o-net_๒๑๐๓๑๕_47_resize การสอบ o-net_๒๑๐๓๑๕_50_resize การสอบ o-net_๒๑๐๓๑๕_resize เยี่ยมสนามสอบ O-NET_๒๑๐๓๑๕_18_resize เยี่ยมสนามสอบ O-NET_๒๑๐๓๑๕_21_resize เยี่ยมสนามสอบ O-NET_๒๑๐๓๑๕_24_resize เยี่ยมสนามสอบ O-NET_๒๑๐๓๑๕_32_resize เยี่ยมสนามสอบ O-NET_๒๑๐๓๑๕_51_resize เยี่ยมสนามสอบ O-NET_๒๑๐๓๑๕_54_resize เยี่ยมสนามสอบ O-NET_๒๑๐๓๑๕_55_resize

kornkanok

About kornkanok