ประกาศโรงเรียนวัดโพธาราม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน

About นางสาวชฎาภรณ์ สุดภัย วัดโพธาราม