บริษัทรุ่งเรืองการเกษตร จำกัด ได้บริจาคไข่ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านลิพัง จำนวน 250 แผง ตาม”โครงการกินไข่ชนะ กินโปรตีนสู้โควิด ฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทรุ่งเรืองการเกษตร จำกัด ได้เข้ามาบริจาคไข่ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านลิพัง จำนวน 250 แผง ตาม”โครงการกินไข่ชนะ กินโปรตีนสู้โควิด ฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน” ทางโรงเรียนบ้านลิพัง ขอขอบคุณ บริษัทรุ่งเรืองการเกษตร จำกัด เป็นอย่างสูง

34064 34065 34066 34067 34068 34069 34070 34071

About โรงเรียนบ้านลิพัง