ด้วยคุณพ่อประสิทธิ์ คีรีรัตน์ บิดาคุณครูจันทิพย์ เพชรอยู่ (ครูโรงเรียนบ้านย่านตาขาว) ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา

ด้วยคุณพ่อประสิทธิ์ คีรีรัตน์ บิดาคุณครูจันทิพย์ เพชรอยู่ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 64 ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ที่บ้านเลขที่ 79 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง (ตรงข้ามวัดควนอินทนินงาม) เริ่มงาน 26-27 ก.พ. 64

ratana

About ratana