ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมในโครงการ Samsung Innovation Campus

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เ็นภาคีร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน Samsung Innovation Campus  ขึ้นในปี 2562 มาอย่างต่อเนื่อง  ในปีนี้ทางบริษัท ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานคอร์สออนไลน์  วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตอนต้นได้มีทักษะพื้นฐาน  โดยจะจัดอบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2564 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.samsungsic-thailad.org ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 06-3195-1595 
รายละเอียด

 

kornkanok

About kornkanok