ประกาศโรงเรียนวัดโพธาราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนของโรงเรียนวัดโพธาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

About นางสาวชฎาภรณ์ สุดภัย วัดโพธาราม