ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านควนปริง มอบของที่ระลึกจากใจสู่ใจสู่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต 1

ผู้บริหารพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านควนปริง มอบของที่ระลึกจากใจสู่ใจสู่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต 1

S__15835157 S__15835156 S__15835155 S__15835153

About bankhunpring