ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19

จังหวัดตรัง ขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19 ไปสู่ประชาชน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บจังหวัดตรัง www.trang.go.th

kornkanok

About kornkanok