ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2564  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rcim.rmutr.ac.th หรือ  http://rcim.in.th สอบถามรายละเอียดหลักสูตร 092-442-8000

kornkanok

About kornkanok