โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ ยินดีต้อนรับ นางสาววารินทร์ แสนใจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

c988bc413699b08c7390654d7c63dda47_4620693218542779145_๒๑๐๒๑๘ c988bc413699b08c7390654d7c63dda47_4620693218542779145_๒๑๐๒๑๘_1 c988bc413699b08c7390654d7c63dda47_4620693218542779145_๒๑๐๒๑๘_2 c988bc413699b08c7390654d7c63dda47_4620693218542779145_๒๑๐๒๑๘_3

About นางธรินทร์รัษฎิ์ ทองสุข โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ