ประกาศโรงเรียนวัดโพธาราม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนของโรงเรียนวัดโพธาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑

ประกาศโรงเรียนวัดโพธารามรับสมัครครูอัตราจ้าง

About นางสาวชฎาภรณ์ สุดภัย วัดโพธาราม