สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน