กิจกรรม บริษัทรุ่งเรืองการเกษตร จำกัด มาแจกไข่แก่นักเรียนโรงเรียนวัดนางประหลาด 140 แผง ตามโครงการกินไข่ชนะ (11ก.พ.64) ต้องขอขอบคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้..

30630 30631 30632 30633 30634 30635 30636 30637 30638 30639

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด