โรงเรียนบ้านควนปริง รับการนิเทศก์การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)​

  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสุทธิดา​ สรรเพชร​ และนายสุเมธ​ ลุ้งใหญ่​ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรังเขต1​ ติดตามการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)​ ชั้น​ป.3​โรงเรียนบ้านควนปริง  ซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว และเหมาะสมกับวัย

91448 91451
91450 91449

 

About โรงเรียนบ้านควนปริง กมลพรรณ แสงรัตน์