เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ http://www.bksw.ac.th/obec/web1/web/news/0mNeJa9gY6hF.pdf

About โรงเรียนบ้านควนสวรรค์