โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว   ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings กับทาง สสวท.

S__1310797 S__1310799 S__1310800 S__1310805 งานนำเสนอ1 งานนำเสนอ122

About โรงเรียน บ้านทุ่งยาว