กิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ ม.1 โดยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขได้มาแนะแนวแก่นักเรียน ป.6 โรงเรียนวัดนางประหลาด (8 ก.พ.64)…ต้องขอขอบคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ด้วย

28447 28448 28449 28450 28451 28452 28453 28454 28455

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด