การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4  เพื่อพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ และกำหนดวันออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมเลเมธี สพป.ตรัง เขต 1
รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_0_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_1_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_2_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_4_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_6_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_7_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_8_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_10_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_11_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_13_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_14_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_15_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_16_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_17_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_18_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_19_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_20_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_25_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_27_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_28_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_30_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_31_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_33_resize รางวัลพระราชทาน80264_๒๑๐๒๐๙_35_resize

kornkanok

About kornkanok