ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศตำแหน่งว่างประกาศตำแหน่งว่าง ศึกษานิเทศก์

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล