ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพ บิดานายยิ่งยง เจตนา สามีนางอัจฉราพร เจตนา ครูโรงเรียนบ้านในควน

ด้วยนายบุญยิ่ง (โกดู่) เจตนา บิดานายยิ่งยง  เจตนา สามีนางอัจฉราพร  เจตนา ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านในควน อำเภอย่านตาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1  ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่  26  มกราคม  2564 คณะเจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ อาคารอเนกประสงค์สมาคมย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  สวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่   31  มกราคม – 5 กุมภาพันธ์  2564 ฌาปนกิจศพ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา  12.30 น  ณ วัดนิกรรังสฤษฎิ์

About โรงเรียนบ้านในควน