สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ทุกวันจันทร์

วันที่ 1 กุมภาาพันธ์  2564 (เวลา 08.00 น.) นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมอบนโยบายข้อราชการในการดำเนินงาน ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เข้าแถว310863_๒๑๐๒๐๑_0_resize เข้าแถว310863_๒๑๐๒๐๑_1_resize เข้าแถว310863_๒๑๐๒๐๑_2_resize เข้าแถว310863_๒๑๐๒๐๑_3_resize เข้าแถว310863_๒๑๐๒๐๑_4_resize เข้าแถว310863_๒๑๐๒๐๑_5_resize เข้าแถว310863_๒๑๐๒๐๑_resize
 

kornkanok

About kornkanok