ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของ นางสาวจิราภรณ์ เพชรหิน ครูโรงเรียนบ้านลำพิกุล อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

          ด้วย  นางมะลิ  รักแก้ว อายุ 75 ปี ซึ่งเป็นมารดาของ นางสาวจิราภรณ์  เพชรหิน ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านลำพิกุล อำเภอย่านตาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคปัจจุบัน เมื่อวันที่  27  มกราคม  2564 เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพ  ณ วัดหนองเป็ด ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31  มกราคม  2564 และในวันจันทร์ที่ 1  กุมภาพันธ์  2564 เวลา 15.00 น. เคลื่อนศพไปสู่เมรุวัดหนองเป็ด แล้วประชุมเพลิง

About โรงเรียนบ้านลำพิกุล