ประชาสัมพันธ์การประกวดบรรยายธรรมรอบคัดเลือก ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด

ด้วยจังหวัดตรังกำหนดจัดประกวดบรรยายธรรมรอบคัดเลือก ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ วัดพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียดบรรยายธรรม

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์