การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2564

วันนี้เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2564 เรื่องการใช้รถยนต์และการใช้ห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ มีเป้าหมาย คือ ผู้ทำทีหน้าที่ธุรการกลุ่ม และบุคลากรตัวแทนของแต่ละกลุ่ม รวมกลุ่มละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมเลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 
อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_0_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_2_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_3_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_4_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_5_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_6_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_7_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_8_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_9_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_10_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_11_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_12_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_13_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_14_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_15_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_16_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_17_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_18_resize อบรมSmart Area_๒๑๐๑๒๕_20_resize

kornkanok

About kornkanok