ประกาศโรงเรียนวัดนิคมประทีป เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนวัดนิคมประทีป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 เอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 002

About โรงเรียนวัดนิคมประทีป