สพป.ตรัง เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564

สพป.ตรัง เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564  เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการรับนักเรียน ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการรับนักเรียน ของ สพป.ตรัง เขต 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สพป.ตรัง เขต 1

S__91750422

S__91750424

admin

About admin