ประกาศโรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง” เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"

รายละเอียดดังนี้

เอกสารประกวดราคา

ปรียภัสสร์ ชัยเพชร

About ปรียภัสสร์ ชัยเพชร