ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัล Felix Houphouet-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021

จังหวัดตรังแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการว่า องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้เชิญชวนให้ประเทศไทยเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่สร้างคุณประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล Felix Houphouet-Boigny-UNESCO Peace Prize 2021  ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Tel.(662) 628 5646,8-9

kornkanok

About kornkanok