ขยาวเวลาโครงการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ”วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังได้ขยายเวลาการคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ"วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  ออกไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564  โดยสามารถส่งแบบเสนอชื่อพร้อมซีดีหรือดีวีดีบันทึกข้อมูลเอกสารผลงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 แผ่น ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง รายละเอียดดังแนบ
รายละเอียดวัฒนธรรวินิต

มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์

About มณฑา ทิวากรพิสุทธิ์