เยี่ยมคาราวะผู้สูงอายุในชุมชน

นางธรินทร์รัษฎิ์  ทองสุข พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ เยี่ยมคาราวะผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

สวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุ 2564_๒๑๐๑๐๗_1 สวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุ 2564_๒๑๐๑๐๗_2 สวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุ 2564_๒๑๐๑๐๗_5 สวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุ 2564_๒๑๐๑๐๗_6 สวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุ 2564_๒๑๐๑๐๗_8 สวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุ 2564_๒๑๐๑๐๗_10 สวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุ 2564_๒๑๐๑๐๗_12 สวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุ 2564_๒๑๐๑๐๗_15 สวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุ 2564_๒๑๐๑๐๗_20 สวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุ 2564_๒๑๐๑๐๗_22 สวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุ 2564_๒๑๐๑๐๗_25 สวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุ 2564_๒๑๐๑๐๗_28 สวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุ 2564_๒๑๐๑๐๗_31

About นางธรินทร์รัษฎิ์ ทองสุข โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ