สวัสดีปีใหม่…คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ

นางธรินทร์รัษฎิ์  ทองสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ มอบของขวัญปีใหม่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ512021_๒๑๐๑๐๗_1 512021_๒๑๐๑๐๗_2 512021_๒๑๐๑๐๗_5 512021_๒๑๐๑๐๗_7

About นางธรินทร์รัษฎิ์ ทองสุข โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ