โรงเรียนบ้านท่าบันไดซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โรงเรียนบ้านท่าบันไดดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน ป1 ก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2522 ตามจุดเน้นโรงเรียนสะอาดปลอดภัยโดยได้รับจัดสรรงบประมาณปีงบพ.ศ.2564 จำนวน 270,000 บาท 

135836947_149235826961968_2796188716849690840_n 136208299_158471922735671_5539759670898008706_n135831709_4194081023953181_2973835448223979651_n

About โรงเรียน บ้านท่าบันได