สพป.ตรัง เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ทุกวันจันทร์

วันที่ 4 มกราคม 2564 (เวลา 08.00 น.) นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำคณะบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมอบนโยบายข้อราชการในการดำเนินงาน ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
210963_๒๑๐๑๐๔_0_resize 210963_๒๑๐๑๐๔_1_resize 210963_๒๑๐๑๐๔_2_resize 210963_๒๑๐๑๐๔_3_resize 210963_๒๑๐๑๐๔_4_resize 210963_๒๑๐๑๐๔_5_resize 210963_๒๑๐๑๐๔_6_resize 210963_๒๑๐๑๐๔_7_resize 210963_๒๑๐๑๐๔_resize

kornkanok

About kornkanok