กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเทศกาลคริสตมาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(30ธ.ค.63)

212330 212331 212332 212333 212334 212335 212336 212337 212338 212339 212340 212341 212342 212343 212344 212345 212346 212347 212348 212349 212350

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด