กิจกรรมประชุมครูและบุคลากร เตรียมการก่อนวันหยุดยาวและการจัดกิจกรรมฯช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019(covid-19)(29ธ.ค.63)

S__12787722 S__12787723 S__12787724 S__12787729 S__12787730 S__12787731 S__12787733 S__12787734 S__12787735 S__12787736

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด