การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

หนังสือส่งเปลี่ยน แจ้งต่างเขต

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล