การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

หนังสือประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การย้าย

ตำแหน่งว่างตำแหน่งว่าง

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล