กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันคริสต์มาส (25 ธ.ค.63) โรงเรียนวัดนางประหลาด

80785 80787 80794 429699 429700 S__4833313 S__12656676

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด