ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยกระบวนการ PLC

นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยกระบวนการ PLC  และขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี (ครั้งที่ 1) โครงการองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร จำนวน  72 คน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_0_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_1_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_3_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_6_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_8_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_10_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_15_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_16_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_17_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_18_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_19_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_23_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_29_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_33_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_34_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_37_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_42_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_63_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_67_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_70_resize ประชุมองค์กร231263_๒๐๑๒๒๔_76_resize

 

kornkanok

About kornkanok