ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โรงเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปากตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  12 ก.พ.64 โดยส่งผลงานไปที่กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา  ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-590-4209

kornkanok

About kornkanok