ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การเสริมสร้างสุขภาพ

กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การเสริมสร้างสุขภาพ กำหนดระยะเวลารับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง เว็บไซต์ www.thainealth.or.th หัวข้อ"การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ" 

kornkanok

About kornkanok