ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมการจัดทำวงเมโลเดียน และวงโยธยาทิต

สำนักงานภาคใต้ สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จัดการอบรม"เทคนิคการจัดทำวงเมโลเดียน และวงโยธวาทิต ประจำภาคใต้ ครั้งที่ 9" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเพิ่มพูนทักษะและส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านดนตรีให้กับครูผู้สอน ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมโรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง 086-5966152

kornkanok

About kornkanok