การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (Placement Test) ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://dvifa.rnfa.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022035000 ต่อ 021439326

kornkanok

About kornkanok