ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะปุด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ

About สุชาดา ชัยสงคราม โรงเรียนวัดนางประหลาด