ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการนิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

วันนี้  เวลา 09.00 น. นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการนิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในสังกัดสพป.ตรัง เขต 1 ในการการออกนิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 จำนวน 132 โรง  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 
ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_28_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_31_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_34_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_35_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_37_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_39_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_40_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_41_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_43_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_47_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_48_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_49_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_50_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_51_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_52_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_53_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_54_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_55_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_56_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_57_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_58_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_59_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_60_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_61_resize ติดตามโรงเรียน011263_๒๐๑๒๐๑_62_resize

kornkanok

About kornkanok